بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد طی فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۹ معادل ۴۳ درصد از سرمایه فعلی خود حق بیمه صادر کرده است.بر اساس این گزارش، بیمه پاسارگاد با سرمایه ۱۰ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال طی ماه گذشته بالغ بر ۴ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده است و خسارت پرداختی آن به بیمه گذاران مبلغ ۹۰۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال بوده است.جهت دریافت جزییات این خبر وارد لینک زیر شوید.

بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد

مدارک لازم جهت دریافت خسارت

مدارک و شرایط دریافت خسارت
اگر در طول مدت داشتن بیمه عمر پاسارگاد به خسارت خورده‌اید باید حتما به شرکت بیمه اطلاع داده و مدارک زیر را به شرکت بیمه پاسارگاد ارائه نمایید، البته شرایط اعلام خسارت در موارد مختلف ،متفاوت می‌باشد. مرحله پرداخت خسارت در هر کدام از پوشش‌ها بعد از بررسی و تایید خسارت، پرداخت خسارت به صورت چک می‌باشد.


مدارک و شرایط لازم برای خسارت فوت
کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده (متوفی)
اصل بیمه‌نامه عمر پاسارگاد و دفترچه های اقساط بیمه عمر
نامه اعلام خسارت توسط ذینفعان بیمه‌نامه
اصل و کپی برابر اصل جواز دفن
شرح حادثه ای از فوت و یا حادثه اتفاق افتاده
اصل و کپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات
کپی کل صفحات باطل شده شناسنامه بیمه شده
کپی کارت ملی باطل شده بیمه شده
کپی برابر اصل شناسنامه ذینفعان بیمه‌نامه
اگر ذینفعان بیمه‌نامه وراث قانونی هستند، ارائه گواهی انحصار وراثت
اگر فوت در اثر حادثه باشد، شرح کامل نیروی انتظامی
اگر فوت در اثر حادثه رانندگی باشد که وی در رمان حادثه راننده باشد، ارائه گواهینامه رانندگی بیمه شده
اگر فوت در اثر بیماری باشد، ارائه کلیه مدارک تشخیصی و درمانی و ارائه گزارش پزشک معالج درباره نوع بیماری و شرح درمان انجام گرفته


مدارک و شرایط لازم برای خسارت نقص عضو
اصل بیمه‌نامه عمر پاسارگاد
ارائه رادیو گرافی از عضو صدمه دیده
تکمیل فرم گواهی پزشک معالج به انضمام مدارک پزشکی مربوطه


مدارک و شرایط لازم برای خسارت هزینه پزشکی ناشی از حادثه
اصل بیمه‌نامه عمر پاسارگاد
اصل صورتحساب‌های هزینه‌های انجام شده
ارائه گزارش پزشک معالج مبنی بر علت صدمه و معالجات انجام شده


مدارک و شرایط لازم برای خسارت بیماری
اصل بیمه‌نامه عمر پاسارگاد
اعلام خسارت اولیه به صورت شرح بیمه شده از روند تشخیص و درمان
ارائه کلیه مدارک پزشکی و بیمارستانی