بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد طی فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۹ معادل ۴۳ درصد از سرمایه فعلی خود حق بیمه صادر کرده است.بر اساس این گزارش، بیمه پاسارگاد با سرمایه ۱۰ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال طی ماه گذشته بالغ بر ۴ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده است و خسارت پرداختی آن به بیمه گذاران مبلغ ۹۰۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال بوده است.جهت دریافت جزییات این خبر وارد لینک زیر شوید.

بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد

جدول محاسبه و استعلام بیمه عمر پاسارگاد

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد

جدول محاسبه و استعلام زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

استعلام بیمه عمر و تامین آتیه (بزرگ سال)
۱-این جدول محاسبه و استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای ۱۲ سال) محاسبه شده است.
۲-سن بیمه شده ۳۰ سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
۳-مدت بیمه نامه ۳۰سال
۴-روش پرداخت به صورت سالانه
۵-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی ۲۵ درصد

۶-پوشش های حادثه شامل فوت حادثه، نقص عضو حادثه و هزینه پزشکی حادثه لحاظ شده است.
۷-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل لحاظ شده است.
۸-پوشش بیماریهای خاص دارد.


لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی سالانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

سالانه ۶۰۰هزار تومان با پوشش

سالانه۱۲۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه ۱۸۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه ۲۴۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه۳ میلیون تومان با پوشش

سالانه۳۶۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه۴۲۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه ۴۸۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه ۵۴۰۰ میلیون تومان با پوشش

سالانه ۶ میلیون تومان با پوشش

سالانه ۶۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۱۲۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۱۸۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۲۴۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۳ میلیون بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۳۶۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۴۲۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۴۸۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۵۴۰۰ بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

سالانه ۶ میلیون بدون پوشش تکمیلی با ضریب سرمایه ۱۲۰ جهت سرمایه گذاری

 

 

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۱.۸۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۳.۶۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۴.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۵.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۶.۶۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۷.۲۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۷.۸۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۸.۴۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ هزار تومان

جدول با ضریب ۳۶۰ و افزایش ۵۰% حق بیمه با مبلغ ۹.۶۰۰.۰۰۰ هزار تومان

مشاوره تماس رایگان