بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد طی فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۹ معادل ۴۳ درصد از سرمایه فعلی خود حق بیمه صادر کرده است.بر اساس این گزارش، بیمه پاسارگاد با سرمایه ۱۰ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال طی ماه گذشته بالغ بر ۴ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرده است و خسارت پرداختی آن به بیمه گذاران مبلغ ۹۰۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال بوده است.جهت دریافت جزییات این خبر وارد لینک زیر شوید.

بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد بیمه پاسارگاد

آموزش تصویری پرسشنامه

نکته: در قسمت بالای فرم پیشنهاد که نوشته شده نام و کد نماینده لازم است به ترتیب ذیل  ازسمت چپ  پرشود.حتما کد مدیران مربوطه خود را درج نمایید

…⇒کد نماینده-کد مدیر فروش-کد مدیر آموزش-کد سازمان

بند یک پرسشنامه

بند دو پرسشنامه

بند سه پرسشنامه-قسمت اول

بند سه پرسشنامه -قسمت دوم

بند سه پرسشنامه-قسمت سوم

بند سه پرسشنامه -قسمت چهارم

بند سه پرسشنامه-قسمت پنجم

بند ۴و ۵ پرسشنامه

بند ۶ پرسشنامه